Landbouwmuseum-Dedemsvaart_logo-no-block-XL

Welkom bij Landbouwmuseum Dedemsvaart

Wij nemen u mee in het boerenleven tot halverwege de twintigste eeuw met een unieke collectie landbouwmachines, gereedschap, huisraad, mooie verhalen en filmmateriaal van boer en paard.

Belangrijke rol voor Dedemsvaart

In de crisisjaren dertig en veertig van de vorige eeuw werd in Nederland op grote schaal grond ontgonnen of verbeterd. Ook in Noordoost-Overijssel werd destijds hard gewerkt om de hoogveengronden te ontsluiten.

De aanleg van de Dedemsvaart heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. Na de periode van turfwinning ontstonden nieuwe akkerbouwgebieden.

Landbouwmuseum-Dedemsvaart_CT_turf-01
Landbouwmuseum-Dedemsvaart_icon-man-paard-XS
Landbouwmuseum-Dedemsvaart_CT_paard-wagen-historisch

De spil van elk boerenbedrijf

Veel boeren uit het noorden vestigden hier hun bedrijf. Er ontstonden voornamelijk gemengde- en akkerbouwbedrijven maar het vee bleef wel het belangrijkst. Dit waren overwegend koeien, varkens, kippen en natuurlijk paarden. 

En het paard, dat was in de jaren vijftig dé spil van elk boerenbedrijf. Overijssel telde midden jaren vijftig zo’n 23.000 trekpaarden. In deze regio waren het meestal één-paard boeren. Samen trokken ze elke dag urenlang met elkaar op. Het paard aan de leidsels en de boer achter het span.

Landbouwmuseum-Dedemsvaart_icon-man-paard-XS

Een unieke collectie

In het Landbouwmuseum Dedemsvaart nemen we u mee in het boerenleven tot halverwege de twintigste eeuw. Het tijdperk dat het paard het land omploegde, de mestwagen trok en de boer met z'n vrouw naar de kerk bracht op zondagen.

Ontdek een unieke collectie landbouwmachines, gereedschap, huisraad, mooie verhalen en filmmateriaal van boer en paard!

Landbouwmuseum-Dedemsvaart_CT_paard-hoofd-close
Landbouwmuseum-Dedemsvaart_logo-no-block-white-XL
Landbouwmuseum Avereest
Langewijk 240B
7701 AM Dedemsvaart

T: 06 2036 0944 (H. Schuurhuis)
E: info@landbouwmuseumdedemsvaart.nl